Data

Czas

REGULAMIN

REGULAMIN

 

 

REGULAMIN TORU KARTINGOWEGO LE MANS – STADION WROCŁAW

 

 

1. Z jazdy mogą korzystać osoby które ukończyły 5 lat.
2. Przed wykupieniem jazdy należy czytelnie podpisać oświadczenie o znajomości regulaminu i o odpowiedzialności uczestnika za konsekwencje ewentualnego uszczerbku na zdrowiu. Podpis na oświadczeniu oznacza, że osoba zapoznała się z regulaminem.
3. Na torze i terenie przyległym zabrania się spożywania alkoholu.
4. Zabrania się jazdy kartem osobom będącym pod wpływem alkoholu, oraz innych środków odurzających. Osoba której zachowanie może na to wskazywać nie zostanie dopuszczona do jazdy.
5. Osoby niekulturalne i wulgarne mogą zostać wyproszone z obiektu.
6. Przez „jazdę” rozumiemy nie tylko korzystanie z karta przez jedną osobę, lecz także przez inne osoby będące w tym czasie na torze i biorące w niej udział.
7. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania nakazów i zakazów dawanych przez obsługę toru.
8. BEZWZGLĘDNIE ZABRANIA SIĘ:
a. uderzania kartem w inny pojazd, oraz barierki zabezpieczające- które są ruchome, aby z amortyzować ewentualne uderzenie. Jeśli siła uderzenia jest znaczna, może to doprowadzić do wjechania gokartem pod bandę.
b. wychodzenia z karta, oraz wystawiania nóg i rąk poza obręb pojazdu w czasie trwania jazdy
c. kierowania kartem jedną ręką
d. zdejmowanie kasku w czasie jazdy
e. wchodzenia na tor osobom nieupoważnionym
f. utrudniania wyprzedzania innym uczestnikom
g. „kręcenia kółek” kartem w miejscu
h. jazdy w kierunku odwrotnym do kierunku jazdy
i. zmiany toru jazdy w rejonie startu, na zakrętach, oraz podczas wyprzedzania przez innego uczestnika
9. Należy przestrzegać jazdy w kasku ochronnym.
10. Obsługa może zabronić jazdy bez podania przyczyn.
11. Organizator nie odpowiada za rzeczy które w czasie jazdy mogą wypaść z kieszeni, należy je odpowiednio zabezpieczyć, szczególnie portfele, telefony komórkowe, oraz klucze.
12. Należy zabezpieczyć te części ubrania które mogą wkręcić się w koła karta, szczególnie należy zdjąć szaliki, chusty itp.
13. Należy zachować bezpieczną odległość od uczestnika jadącego przed nami. W razie kiedy uczestnik jadący przed nami, straci panowanie nad pojazdem, koniecznie należy takiego uczestnika ominąć, aby nie doprowadzić do kolizji.
14. Wymagane jest zachowanie maksymalnej koncentracji, aby być przygotowanym na „niespodzianki” które mogą wystąpić w czasie jazdy.
15. Osoby które nie są pewne swoich umiejętności kierowania kartem, proszone są o nie podejmowanie ryzyka i nie branie udziału w jeździe. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na to ostrzeżenie, gdyż organizator nie odpowiada za zdarzenia mogące nastąpić na torze, całe ryzyko bierze na siebie uczestnik!!!
16. Jeśli wyrażę zgodę na samodzielną jazdę na gokarcie mojego nieletniego dziecka, to oświadczam, że mam świadomość niebezpieczeństwa – zagrożenia życia i zdrowia wynikającego z jego udziału w jeździe.

 

 

PAMIĘTAJ, TWOJE BEZPIECZEŃSTWO ZALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM OD CIEBIE!!!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress